با عنایت به تکریم شما مشتریان عزیز و نیز به مناسبت افتتاح وب سایت اینترنتی فروشگاه آراز ارس، تصمیم داریم تا به صورت تصادفی و شانسی در برخی از خریدهای شما مشتریان عزیز هدایای ویژه ای قرار داده و به حضورتان ارسال کنیم.

سعی شده تا نوع و کیفیت این هدایا متناسب با شان مشتریان عزیزمان بوده و صرفا هدیه ای کوچک از طرف مجموعه آراز ارس برای شما دوستان می باشد.

امید است بتوانیم رضایت شما عزیزان را کسب نموده و شادی را بر لب هایتان بنشانیم.